Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenazon

Klassificering: 3

Preparat: Koffazon N

ATC kod: N02BB51

Substanser: fenazon

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara måttlig vid enstaka doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från sju kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 49%. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Berlin CM Jr, Vesell ES. Antipyrine disposition in milk and saliva of lactating women. Clin Pharmacol Ther 1982; (1):38-44 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter