Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenoximetylpenicillin

Klassificering: 1

Preparat: Avopenin, Fenoximetylpenicillin EQL Pharma, Kåvepenin®, Kåvepenin® Frukt, Peceve®, Primve, Tikacillin

ATC kod: J01CE02

Substanser: fenoximetylpenicillin, fenoximetylpenicillinbensatin, fenoximetylpenicillinkalium

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 16 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 0,5% och barndosen beräknas till 1,5 mg/l (vid en maternell dygnsdos på 2,6 g) (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos sju ammade barn (2). Lösare avföring och utslag har rapporterats hos sammanlagt fyra barn (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Matheson I, Samseth M, Løberg R, Faegri A, Prentice A. 1988 Milk transfer of phenoxymethylpenicillin during puerperal mastitis. Br J Clin Pharmacol. 1988 Jan;25(1):33-40. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.