Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fentanyl

Klassificering: 2

Preparat: Abstral, Actiq®, Bupivakain-fentanyl-adrenalin AB Unimedic, Bupivakain-fentanyl-adrenalin APL, Durogesic®, Effentora, Fentanyl, Fentanyl Actavis, Fentanyl B. Braun, Fentanyl Hexal, Fentanyl Lavipharm, Fentanyl Meda, Fentanyl Mylan, Fentanyl Orion, Fentanyl ratiopharm, Fentanyl Sandoz, Fentanyl Sintetica, Fentanyl Takeda, Fentanyl-Mepha, Instanyl, IONSYS, Ionsys®, Leptanal®, Matrifen, PecFent

ATC kod: N01AH01, N01AH51, N02AB03

Substanser: fentanyl, fentanylcitrat, fentanylhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid enstaka doser. Vid upprepade doser rekommenderas att barnet observeras för opioidbiverkningar såsom sedering, obstipation och andningsdepression.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från >100 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 8 % (1-5). Icke detekterbara koncentrationer har uppmätts hos ett barn (detektionsgräns 0,1 ng/ml). Inga negativa effekter har rapporterats hos elva ammade barn (3,6).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Madej TH, Strunin L. Comparison of epidural fentanyl with sufentanil. Analgesia and side effects after a single bolus dose during elective caesarean section. Anaesthesia 1987;42(11):1156-61. PubMed
  2. Steer PL, Biddle CJ, Marley WS, Lantz RK, Sulik PL. Concentration of fentanyl in colostrum after an analgesic dose. Can J Anaesth 1992;39(3):231-5. PubMed
  3. Leuschen MP, Wolf LJ, Rayburn WF. Fentanyl excretion in breast milk. Clin Pharm 1990;9(5):336-7. PubMed
  4. Nitsun M, Szokol JW, Saleh HJ, Murphy GS, Vender JS, Luong L et al. Pharmacokinetics of midazolam, propofol, and fentanyl transfer to human breast milk. Clin Pharmacol Ther 2006;79(6):549-57. PubMed
  5. Goma HM, Said RN, El-Ela AM. Study of the newborn feeding behaviors and fentanyl concentration in colostrum after an analgesic dose of epidural and intravenous fentanyl in cesarean section. Saudi Med J 2008;29(5):678-82. PubMed
  6. Cohen RS. Fentanyl transdermal analgesia during pregnancy and lactation. J Hum Lact 2009;25(3):359-61. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.