Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenylefrin

Klassificering: 2

Preparat: Cyclomydril, Cyklopentolat-fenylefrin APL, Fenylefrin-lidokain APL, Fenylefrin-lidokain-cyklopentolat APL, Minims Phenylephrine Hydrochloride, Mydrane, Mydriasert, Phenylephrine hydrochloride Bausch & Lomb, Phenylephrinehydrochlorid, Tropikamid-cyklopentolat-fenylefrin APL

ATC kod: S01F, S01FA56, S01FB, S01FB01

Substanser: fenylefrin, fenylefrinhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid en enstaka dos. För att minska systemexponeringen kan nasolakrimal ocklusion utföras.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.