Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenylpropanolamin

Klassificering: 2

Preparat: Rinexin, Rinexin®, Rinomar®

ATC kod: R01BA01, R01BA51

Substanser: fenylpropanolamin, fenylpropanolaminhydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara måttlig vid enstaka doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från två kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 12% (1). Irritabilitet, CNS-effekter och rastlöshet + kräkningar har rapporterats hos ett ammat barn vardera (2,3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Nyberg L, Berg E. Utsönding av fenylpropanolamin i bröstmjölk relaterad till substansens plasmakoncentration. Läkaresällskapets Riksstämma; 1979, Läkemedelslära 22
  2. Drugline nr 4667, 1985-05-30 PubMed
  3. Drugline nr 3083, 1982-03-10. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter