Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fenytoin

Klassificering: 2

Preparat: Epanutin®, Fenantoin Meda, Lehydan®

ATC kod: N03AB02

Substanser: fenytoin, fenytoinnatrium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser. Barnet bör dock observeras med avseende på biverkningar (t. ex. slöhet och dålig viktuppgång) och koncentrationsbestämning kan vara till hjälp.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 17 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till max 12,6% (1-7). Koncentrationer från under detektionsgränsen upp till 0,72  µmol/L har uppmätts hos sju barn (terapeutiska koncentrationer 40-80 µmol/L) (2,8). Inga negativa effekter har rapporterats hos 19 ammade barn (2-6). Barn som exponerats in utero för fenytoin och hade ammats (n=17) hade möjligen något högre IQ än barn som exponerats men inte ammats (9,10). Slöhet, matningssvårigheter, irritabilitet och methemoglobinemi har rapporterats hos fem ammade barn (8,5,11-13).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
 1. Horning MG, Stillwell WG, Nowlin J, Letratanangkoon K, Stillwell RN, Hill RM. Identification and quantification of drugs and drug metabilites in human breast milk using GC-MS_COM methods. Mod Probl Paediat. 1975;15:73-79.
 2. Steen B, Rane A, Lönnerholm G, Falk O, Elwin CE, Sjöqvist F. Phenytoin excretion in human breast milk and plasma levels in nursed infants. Ther Drug Monit 1982;4(4):331-334 PubMed
 3. Rane A, Garle M, Borgå O, Sjöqvist F. Plasma disappearance of transplacentally transferred diphenylhydantoin in the newborn studied by mass fragmentography. Clin Pharmacol Ther 1974;15(1):39-45 PubMed
 4. Söderman P, Matheson I. Clonazepam in breast milk. Eur J Pediatr 1988;147(2):212-213 PubMed
 5. Shimoyama R, Ohkubo T, Sugawara K, Ogasawara T, Ozaki T, Kagiya A et al. Monitoring of phenytoin in human breast milk, maternal plasma and cord blood plasma by solid-phase extraction and liquid chromatography. J Pharm Biomed Anal 1998;17(4-5):863-869 PubMed
 6. Mirkin BL. Diphenylhydantoin: placental transport, fetal localization, neonatal metabolism, and possible teratogenic effects. J Pediatr 1971;78(2):329-337 PubMed
 7. Meyer FP, Quednow B, Potrafki A, Walther H. [Pharmacokinetics of anticonvulsants in the perinatal period]. Zentralbl Gynakol 1988;110(19):1195-1205 PubMed
 8. Granstrom ML, Bardy AH, Hiilesmaa VK. Prolonged feeding difficulties of infants of primidone mothers during neonatal period: preliminary results from the Helsinki study. In: Janz D, Dam M, Bossi L, Helge H, Richens A, Schmidt D, editors. Epilepsy, pregnancy and the child. New York: Raven Press; 1982. 357-358.
 9. Meador KJ, Baker GA, Browning N, Clayton-Smith J, Combs-Cantrell DT, Cohen M et al. Effects of breastfeeding in children of women taking antiepileptic drugs. Neurology. 2010;75:1954-60. PubMed
 10. Meador KJ, Baker GA, Browning N, Cohen MJ, Bromley RL, Clayton-Smith J et al. Breastfeeding in children of women taking antiepileptic drugs: cognitive outcomes at age 6 years. JAMA Pediatr. 2014;168:729-36. PubMed
 11. Kaneko S, Sato T, Suzuki K. The levels of anticonvulsants in breast milk. Br J Clin Pharmacol 1979;7(6):624-627 PubMed
 12. Kok TH, Taitz LS, Bennett MJ, Holt DW. Drowsiness due to clemastine transmitted in breast milk. Lancet 1982;1(8277):914-915. PubMed
 13. Finch E, Lorber J. Methaemoglobinaemia in the newborn probably due to phenytoin excreted in human milk. J Obstet Gynaecol Br Emp 1954;61(6):833-4. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter