Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ferumoxsil

Klassificering: 1

Preparat: Lumirem

ATC kod: V08CB01

Substanser: ferumoxsil

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara försumbar, eftersom ferumoxsil inte absorberas från magtarmkanalen.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. SPC Lumirem citerad 2012-10-24.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter