Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fesoterodin

Klassificering: 3

Preparat: TOVIAZ, TOVIAZ®

ATC kod: G04BD11

Substanser: fesoterodin, fesoterodinfumarat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes då kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter