Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fexofenadin

Klassificering: 1

Preparat: Allegra, Altifex, Fexofenadin 2care4, Fexofenadin ABECE, Fexofenadin Apofri, Fexofenadin Cipla, Fexofenadin Ebb, Nefoxef, Telfast®

ATC kod: R06AX26

Substanser: fexofenadin, fexofenadinhydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om fexofenadins övergång i bröstmjölk saknas. Däremot finns en studie av terfenadins (tidigare registrerad prodrug till fexofenadin) övergång i bröstmjölk. Terfenadin kunde inte detekteras, däremot uppmättes låga koncentrationer av fexofenadin. Baserat på data från fyra kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1% (1). Kliniska data för fexofenadin saknas men för terfenadin finns inga negativa effekter rapporterade hos 22 ammade barn. Irritabilitet har rapporterats hos tre ammade barn (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Lucas BD, Jr., Purdy CY, Scarim SK, Benjamin S, Abel SR, Hilleman DE. Terfenadine pharmacokinetics in breast milk in lactating women. Clin Pharmacol Ther 1995;57(4):398-402. PubMed
  2. Ito S, Blajchman A, Stephenson M, Eliopoulos C, Koren G. Prospective follow-up of adverse reactions in breast-fed infants exposed to maternal medication. Am J Obstet Gynecol 1993; (168): 1393-1399. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.