Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fidaxomicin

Klassificering: 3

Preparat: DIFICLIR

ATC kod: A07AA12

Substanser: fidaxomicin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Fidaxomicin absorberas i låg grad från mag-tarmkanalen (1,2,3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. SPC DIFICLIR, citerad 2012-11-20.
  2. Sears P, Crook DW, Louie TJ, Miller MA, Weiss K. Fidaxomicin attains high fecal concentrations with minimal plasma concentrations following oral administration in patients with Clostridium difficile infection. Clin Infect Dis. 2012;55 Suppl 2:S116-20. PubMed
  3. Shue YK, Sears PS, Shangle S, Walsh RB, Lee C, Gorbach SL et al. Safety, tolerance, and pharmacokinetic studies of OPT-80 in healthy volunteers following single and multiple oral doses. Antimicrob Agents Chemother. 2008;52:1391-5. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter