Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flekainid

Klassificering: 2

Preparat: Flecainid "Sandoz", Flecainide, Flekainid Sandoz, Tambocor, Tambocor Meda Pharmaceuticals Ltd, Tambocor Retard

ATC kod: C01BC04

Substanser: flekainid, flekainidacetat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid terapeutiska doser. Om modern väljer att amma bör barnet observeras noggrant med avseende på biverkningar såsom bradykardi.

Bakgrund

Flekainid passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från 12 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till mellan 1,9-6,9 %. Barndosen beräknas till mellan 0,4 - 1,5 mg/L (maternell dos 200 mg/ dag)(1,2), vilket kan jämföras med en terapeutisk dygnsdos för nyfödda på 6 mg/kg. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. McQuinn RL, Pisani A, Wafa S, Chang SF, Miller AM, Frappell JM et al. Flecainide excretion in human breast milk. Clin Pharmacol Ther. 1990;48:262-7. PubMed
  2. Wagner X, Jouglard J, Moulin M, Miller AM, Petitjean J, Pisapia A. Coadministration of flecainide acetate and sotalol during pregnancy: lack of teratogenic effects, passage across the placenta, and excretion in human breast milk. Am Heart J. 1990;119:700-2. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.