Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flucytosin

Klassificering: 3

Preparat: Ancotil, Ancotil Meda, Ancotil®

ATC kod: J02AX01

Substanser: flucytosin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat eller amningsnedläggning bör övervägas. Flucytosin metaboliseras till 5-fluorouracil varför risk för allvarliga biverkningar hos barnet, vid exponering via bröstmjölk, inte kan uteslutas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter