Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flufenazin

Klassificering: 3

Preparat: Fluphenazine, Fluphenazine AA Pharma Inc, Fluphenazine Hydrochloride, Fluphenazin-neuraxpharm D, Lyogen, Modecate, Siqualone, Siqualone decanoat, Siqualone® decanoat

ATC kod: N05AB02

Substanser: flufenazin, flufenazindekanoat, flufenazindihydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken kan inte bedömas på grund av bristande dokumentation, varför amning avrådes. Eventuella långtidseffekter av antipsykotiska läkemedel på CNS-utvecklingen är okända.

Bakgrund

Dokumentation om övergång i bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.