Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flukloxacillin

Klassificering: 1

Preparat: Flucloxacillin, Flucloxacillin Orion, Flucloxacillin Sandoz, Flukloxacillin Athlone, Flukloxacillin Meda, Heracillin, Heracillin®

ATC kod: J01CF05

Substanser: flukloxacillin, flukloxacillinmagnesiumoktahydrat, flukloxacillinnatrium (monohydrat)

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning. Antibiotikabehandling av modern ger en något ökad risk för diarré hos ammade barn. Om detta inträffar, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna, i en ofullständig fallrapport, kan den relativa barndosen beräknas till <1% (2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Griffiths AD, Bull FE. Sweat testing for cystic fibrosis. Arch Dis Child. 1978;53:918. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.