Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flumetason

Klassificering: 1

Preparat: Locacorten Vioform Eardrops, Locacorten®-Vioform®, Locacorten-Vioform, Locasalen Salbe

ATC kod: D07BB01, D07CB05, D07XB01, S02CA02

Substanser: flumetason, flumetasonpivalat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.