Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flunitrazepam

Klassificering: 2

Preparat: Flunitrazepam, Flunitrazepam Mylan, Fluscand, Rohypnol, Rohypnol®

ATC kod: N05CD03

Substanser: flunitrazepam

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid enstaka doser men barnet bör observeras för biverkningar (t ex sedering, matningssvårigheter).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk är ofullständig och flunitrazepams förhållandevis långa halveringstid och aktiva metaboliter är ett observandum (1,2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-05-17

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Jensen OH, Bredesen JE, Lindbaek E. [Excretion of flunitrazepam in breast milk]. Tidsskr Nor Laegeforen 1981;101(8):504-505. PubMed
  2. Kanto J, Aaltonen L, Kangas L. Placental transfer and breast milk levels of flunitrazepam. Curr Ther Res 1979;26(5 November):539-546.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.