Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fluocinolon

Klassificering: 1

Preparat: Cetraxal Comp, Otazem, Synalar®

ATC kod: D07AC04, S02BA08, S02CA05

Substanser: fluocinolon, fluocinolonacetonid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter