Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fluokortolon

Klassificering: 3

Preparat: Doloproct

ATC kod: C05AA08

Substanser: fluokortolon, fluokortolonacetat, fluokortolonkaproat, fluokortolonpivalat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter