Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fluorescein - lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Fluoresceinnatrium Bausch & Lomb, Fluress, Lidokain-Fluorescein Bausch & Lomb, Optax, Thilorbin

ATC kod: S01JA01, S01JA51

Substanser: fluorescein, fluoresceinnatrium

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid enstaka topikala doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad (1). Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Produktresumée Fluoresceinnatrium Chauvin , Novartis,2006
  2. Mattern J, Mayer P R. Excretion of fluorescein into breast milk. Am J Ophthalmol 1990;109:598-9. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.