Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fluorescein - systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Fluorescein Alcon, Fluoresceine 10% Faure, Fluorescite

ATC kod: S01JA01

Substanser: fluorescein, fluoresceinnatrium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara måttlig vid en enstaka dos.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från en kvinna kan den relativa barndosen beräknas till 1% (1). Kliniska data saknas. Ett fall av svår fototoxisk reaktion finns rapporterat hos ett prematurt barn som fick iv fluorescein (2). Försiktighet rekommenderas vid fototerapi.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Maquire A M, Bennett J. Fluorescein elimination in human breast milk. Arch Ophthalmol 1988;106:718-9. PubMed
  2. Kearns G L, Williams B J, Timmons O D. Fluorescein phototoxicity in a premature infant. J Pediatr 1985;107:796-8. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.