Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flupentixol

Klassificering: 2

Preparat: Depixol Depot, Fluanxol, Fluanxol®, Fluanxol® Depot

ATC kod: N05AF01

Substanser: flupentixol, flupentixoldekanoat, flupentixoldihydroklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn är sannolikt låg. Amning bör dock endast ske under förutsättning att goda möjligheter finns för klinisk uppföljning av moder och barn. Eventuella långtidseffekter av antipsykotiska läkemedel på CNS-utvecklingen är okända.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från fyra kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1 % (1,2). Koncentrationer upp till 0,7 nmol/L har uppmätts hos ett barn där moderns plasmakoncentration var 7,7 nmol/L (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos fyra ammade barn.

Uppdaterat: 2019-05-17

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Kirk L, Jørgensen A. Concentrations of Cis(Z)-flupentixol in maternal serum, amniotic fluid, umbilical cord serum, and milk. Psychopharmacology (Berl). 1980;72(1):107-8. PubMed
  2. Matheson I, Skjaeraasen J. Milk concentrations of flupenthixol, nortriptyline and zuclopenthixol and between-breast differences in two patients. Eur J Clin Pharmacol. 1988;35(2):217-20. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.