Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Flurbiprofen

Klassificering: 1

Preparat: Strefen, Strefen Apelsin

ATC kod: R02AX01

Substanser: flurbiprofen

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från 22 kvinnor kan den relativa barndosen beräknas mellan 0-1 % (1-2). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Cox SR, Forbes KK. Excretion of flurbiprofen into breast milk. Pharmacotherapy. 1987;7:211-5. PubMed
  2. Smith IJ, Hinson JL, Johnson VA, Brown RD, Cook SM, Whitt RT et al. Flurbiprofen in post-partum women: plasma and breast milk disposition. J Clin Pharmacol. 1989;29:174-84. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter