Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fluvastatin

Klassificering: 3

Preparat: Fluvastatin, Fluvastatin Bluefish, Fluvastatin Hexal, Lescol, Lescol Depot, Lescol®, Lescol® Depot

ATC kod: C10AA04

Substanser: fluvastatin, fluvastatinnatrium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes. Eventuell inverkan på barnets lipidmetabolism är okänd.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.