Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fluvoxamin

Klassificering: 2

Preparat: Fevarin, Fevarin®

ATC kod: N06AB08

Substanser: fluvoxamin, fluvoxaminmaleat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från sex kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <3% (1-5). Plasmakoncentrationer av fluvoxamin har varit icke-detekterbara eller mycket låga hos nio ammade barn (1,6-8). Hos ett barn har höga plasmakoncentrationer av fluvoxamin uppmätts (45% av moderns plasmakoncentration) (2). Inga negativa effekter har rapporterats hos 12 ammade barn (1,4-6, 8-10).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Kristensen JH, Hackett LP, Kohan R, Paech M, Ilett KF. The amount of fluvoxamine in milk is unlikely to be a cause of adverse effects in breastfed infants. J Hum Lact. 2002;18:139-43. PubMed
  2. Arnold LM, Suckow RF, Lichtenstein PK. Fluvoxamine concentrations in breast milk and in maternal and infant sera. J Clin Psychopharmacol. 2000;20:491-3. PubMed
  3. Hagg S, Granberg K, Carleborg L. Excretion of fluvoxamine into breast milk. Br J Clin Pharmacol 2000; 49: 286-8. PubMed
  4. Yoshida K, Smith B, Kumar RC. Fluvoxamine in breast-milk and infant development. Br J Clin Pharmacol. 1997;44:210-1. PubMed
  5. Wright S, Dawling S, Ashford JJ. Excretion of fluvoxamine in breast milk. Br J Clin Pharmacol. 1991;31:209. PubMed
  6. Hendrick V, Fukuchi A, Altshuler L et al. Use of sertraline, paroxetine and fluvoxamine by nursing women. Br J Psychiatry. 2001;179:163-6. PubMed
  7. Weissman AM, Levy BT, Hartz AJ, Bentler S, Donohue M, Ellingrod VL et al. Pooled analysis of antidepressant levels in lactating mothers, breast milk, and nursing infants. Am J PubMed
  8. Piontek CM, Wisner KL, Perel JM, Peindl KS. Serum fluvoxamine levels in breastfed infants. J Clin Psychiatry 2001; 62: 111-3. PubMed
  9. Lee A, Woo J, Ito S. Frequency of infant adverse events that are associated with citalopram use during breast-feeding. Am J Obstet Gynecol. 2004;190(1):218-21. PubMed
  10. Gentile S. Quetiapine-fluvoxamine combination during pregnancy and while breastfeeding. Arch Womens Ment Health. 2006;9:158-9. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter