Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Folsyra

Klassificering: 1

Preparat: Folacin®, Folarell, Folix, Folsyra Evolan, Folsyra Orifarm, Folsyra Pilum, Folsyra Vitabalans, Folsäure Injektopas, Folvidon

ATC kod: B03BB01

Substanser: folsyra, folsyrahydrat

Råd till allmänheten

Godkända vitaminpreparat kan användas under amning i doser som motsvarar rekommenderat dagligt näringsintag. Vid behov av högre doser, kontakta läkare för diskussion.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Folsyra transporteras aktivt över till bröstmjölk (1,2,5,7,10). Innehållet i mjölk varierar under amningscykeln, med tid på dygnet, med amningslängd och mellan olika mätmetoder (3,8,9). Inga negativa effekter på ammade barn har noterats (1,3-8,10).

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Mackey AD, Picciano MF. Maternal folate status during extended lactation and the effect of supplemental folic acid. Am J Clin Nutr. 1999;69:285-92. PubMed
  2. Cooperman JM, Dweck HS, Newman LJ, Garbarino C, Lopez R. The folate in human milk. Am J Clin Nutr. 1982;36:576-80. PubMed
  3. Tamura T, Yoshimura Y, Arakawa T. Human milk folate and folate status in lactating mothers and their infants. Am J Clin Nutr. 1980;33:193-7. PubMed
  4. Smith AM, Picciano MF, Deering RH. Folate supplementation during lactation: maternal folate status, human milk folate content, and their relationship to infant folate status. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 1983;2:622-8. PubMed
  5. West AA, Yan J, Perry CA, Jiang X, Malysheva OV, Caudill MA. Folate-status response to a controlled folate intake in nonpregnant, pregnant, and lactating women. Am J Clin Nutr. 2012;96(4):789-800. PubMed
  6. Houghton LA, Yang J, O'Connor DL. Unmetabolized folic acid and total folate concentrations in breast milk are unaffected by low-dose folate supplements. Am J Clin Nutr. 2009;89(1):216-20. PubMed
  7. Metz J. Folate deficiency conditioned by lactation. Am J Clin Nutr. 1970;23(6):843-7. PubMed
  8. DEODHAR AD, HAJALAKSHMI R, RAMAKRISHNAN CV. STUDIES ON HUMAN LACTATION III EFFECT OF DIETARY VITAMIN SUPPLEMENTATION ON VITAMIN CONTENTS OF BREAST MILK. Acta Paediatr. 1964;53:42-8. PubMed
  9. Ek J. Plasma, red cell, and breast milk folacin concentrations in lactating women. Am J Clin Nutr. 1983;38(6):929-35. PubMed
  10. Thomas MR, Sneed SM, Wei C, Nail PA, Wilson M, Sprinkle EE. The effects of vitamin C, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, riboflavin, and thiamin on the breast milk and maternal status of well-nourished women at 6 months postpartum. Am J Clin Nutr. 1980;33:2151-6. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.