Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fondaparinux

Klassificering: 2

Preparat: Arixtra®

ATC kod: B01AX05

Substanser: fondaparinux, fondaparinuxnatrium

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Fondaparinux bryts sannolikt ned i mag-tarmkanalen vilket innebär att risken för barnet bedöms vara låg.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter