Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Formoterol

Klassificering: 1

Preparat: Assieme forte Turbuhaler, Assieme mite Turbuhaler, Assieme Turbuhaler, Bevespi Aerosphere, Bufomix Easyhaler, Duaklir Genuair, DuoResp Spiromax, Flutiform, Flutiform K-haler, Foradil HFA, Foradil®, Formatris Novolizer, Innovair, Innovair nexthaler, Oxez Turbuhaler, Oxis Turbuhaler, Oxis® Turbuhaler®, Rilast forte Turbuhaler, Rilast Turbuhaler, Sinestic forte Turbuhaler, Sinestic Turbuhaler, Symbicort, Symbicort forte Turbuhaler, Symbicort mite Turbuhaler, Symbicort Turbuhaler, Symbicort® forte Turbuhaler®, Symbicort® mite Turbuhaler®, Symbicort® Turbuhaler®, Trimbow

ATC kod: R03AC13, R03AK07, R03AK08, R03AK11, R03AL05, R03AL07, R03AL09

Substanser: formoterol, formoterolfumaratdihydrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

De låga plasmakoncentrationerna hos modern innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Önskas bronkdilaterare med bättre amningsdokumentation överväg behandling med terbutalin.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.