Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Framycetin

Klassificering: 3

Preparat: Leukase N Kegel, Proctosedyl rektaalivoide, Proctosedyl®

ATC kod: C05AA01, D06A

Substanser: framycetin, framycetinsulfat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.