Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Frovatriptan

Klassificering: 3

Preparat: Frova, Migard

ATC kod: N02CC07

Substanser: frovatriptan, frovatriptansuccinatmonohydrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Frovatriptan har en avsevärt längre halveringstid (26 timmar) än flertalet triptaner, vilket innebär dels att risken för barnet är svår att bedöma och dels att råd om amningsuppehåll blir opraktiska.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter