Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Furosemid

Klassificering: 3

Preparat: Diural, Frusol, Furix Retard, Furix®, Furosemid AB Unimedic, Furosemid Accord, Furosemid Copyfarm, Furosemid Hexal, Furosemid Meda, Furosemid Orifarm, Furosemid Recip, Furosemid Teva, Impugan®, Lasix® Retard

ATC kod: C03CA01

Substanser: furosemid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amningsdokumentation saknas helt varför val av annat preparat bör övervägas. Om man trots detta väljer att behandla med furosemid under amning bör barnets tillväxt följas noggrant.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas. Furosemid kan påverka amningen genom att minska mjölkproduktionen (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Cominos D C, van der W A, van Rooyen A J. Suppression of postpartum lactation with furosemide. S Afr Med J 1976;(50):251-2. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.