Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fusidinsyra - lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Fucidin, Fucidin®, Fucidin®-Hydrocortison, Fucidine, Fucidin-Hydrocortison, Fucithalmic, Fucithalmic®, Fusidinsyra/Betametason LEO, Fusidinsyra/Hydrokortison 2care4

ATC kod: D06AX01, D07CA01, D07CC01, D09AA02, S01AA13

Substanser: diolaminfusidat, fusidinsyra, fusidinsyra (hemihydrat), natriumfusidat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Den låga systemexponeringen hos modern vid lokalbehandling innebär att risken för ett friskt fullgånget barn torde vara låg.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.