Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fusidinsyra - systemiskt

Klassificering: 3

Preparat: Fucidin, Fucidin®, Fucidine

ATC kod: J01XC01

Substanser: diolaminfusidat, fusidinsyra, fusidinsyra (hemihydrat), natriumfusidat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn kan inte bedömas eftersom det helt saknas amningsdata. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter