Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Fytomenadion

Klassificering: 1

Preparat: Konakion, Konakion MM, Konakion MM Paediatric 2mg/0.2ml, Konakion Novum, Konakion prima infanzia, Konakion® Novum

ATC kod: B02BA01

Substanser: fytomenadion

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara försumbar vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Vitamin K passerar över till bröstmjölk i hög grad. Baserat på data från 21 kvinnor som fått vitamin K 5 mg/dag under 6-12 veckor kan den relativa barndosen beräknas till upp till ca 20 % och plasmakoncentrationer upp till 5,9 ng/ml har uppmättes hos 11 barn (5). Nyfödda har ökad risk för vitamin K-brist och vitamin K-profylax vid födseln minskar risken för blödning (2-4). Det endogena vitamin K-innehållet i bröstmjölk är 1-6 ng/ml (3-5).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Produktresumé Konakion Novum (fytomenadion). Roche. Uppdaterad 2013-03-20
  2. Greer FR. Vitamin K in human milk--still not enough. Acta Paediatr. 2004;93:449-50. PubMed
  3. Van Winckel M, De Bruyne R, Van De Velde S, Van Biervliet S. Vitamin K, an update for the paediatrician. Eur J Pediatr. 2009;168:127-34. PubMed
  4. Haroon Y, Shearer MJ, Rahim S, Gunn WG, McEnery G, Barkhan P. The content of phylloquinone (vitamin K1) in human milk, cows' milk and infant formula foods determined by high-performance liquid chromatography. J Nutr. 1982;112:1105-17. PubMed
  5. Greer FR, Marshall SP, Foley AL, Suttie JW. Improving the vitamin K status of breastfeeding infants with maternal vitamin K supplements. Pediatrics. 1997;99:88-92. PubMed
  6. Kojima T, Asoh M, Yamawaki N, Kanno T, Hasegawa H, Yonekubo A. Vitamin K concentrations in the maternal milk of Japanese women. Acta Paediatr. 2004;93:457-63. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.