Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gabapentin

Klassificering: 2

Preparat: Gabapentin, Gabapentin 1A Farma, Gabapentin 2care4, Gabapentin Accord, Gabapentin Actavis, Gabapentin Aurobindo, Gabapentin Ebb, Gabapentin EQL, Gabapentin HEXAL, Gabapentin Nycomed, Gabapentin Orifarm, Gabapentin Orion, Gabapentin Pfizer, Gabapentin Ranbaxy, Gabapentin Rivopharm, Gabapentin Sandoz, Gabapentin Takeda, Gabapentin Teva, Nelakap, Neurontin, Neurontin®

ATC kod: N03AX12

Substanser: gabapentin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig vid terapeutiska doser. Om amning inleds bör barnet dock observeras noggrant med avseende på biverkningar, såsom sedering och utebliven viktuppgång.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk. Baserat på data från sex kvinnor har en relativ barndos på max 3,8% beräknats (1-2). Plasmakoncentrationsbestämning har gjorts på åtta barn, av vilka sju hade detekterbara, men låga nivåer gabapentin (<4 uM) (1,2,4) (terapeutiska nivåer 70-120 uM). Inga negativa effekter har noterats hos elva ammade barn (1-4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Öhman I, Vitols S, Tomson T. Pharmacokinetics of gabapentin during delivery, in the neonatal period, and lactation: does a fetal accumulation occur during pregnancy? Epilepsia 2005;46(10):1621-1624 PubMed
  2. Kristensen JH, Ilett KF, Hackett LP, Kohan R. Gabapentin and breastfeeding: a case report. J Hum Lact 2006;22(4):426-428 PubMed
  3. Johannessen SI, Helde G, Brodtkorb E. Levetiracetam concentrations in serum and in breast milk at birth and during lactation. Epilepsia 2005;46(5):775-777 PubMed
  4. Öhman I, Tomson T. Gabapentin kinetics during delivery, in the neonatal period, and during lactation . Epilepsia. 2009;50(108):(Suppl 10): Abstract.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.