Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gadoteridol

Klassificering: 2

Preparat: ProHance®

ATC kod: V08CA04

Substanser: gadoteridol

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg vid terapeutiska doser på grund av de små mängder gadolinium som utsöndras i mjölken och låg absorption från tarmen. Men på grund av bristande dokumentation rekommenderas amningsuppehåll under 10 timmar efter dos.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk för gadoteridol saknas. Kliniska data på barn saknas (kliniska data finns endast för gadopentetsyra). Generellt utsöndras mycket små mängder av gadolinium i bröstmjölk vid användning av gadoliniuminnehållande kontrastmedel. Användning av gadoliniumkontrastmedel har associerats med nefrogen systemisk fibros (NSF), men gadoteridol hör till de Gd-kontrastmedel som ger låg risk för NSF (1-3).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. European Medicines Agency. Assessment report for Gadolinium-containing contrast agents . EMA.
  2. Läkemedelsverket. Kontrastmedel med Gadolinium och risk för nefrogen systemisk fibros (NSF).
  3. European Society of Urogenital Radiology. ESUR guidelines on contrast media. 2012. http://www.esur.org/guidelines/

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter