Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gemfibrozil

Klassificering: 3

Preparat: Gemfibrozil 2care4, Gemfibrozil Sandoz, Lopid®

ATC kod: C10AB04

Substanser: gemfibrozil

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes. Eventuell inverkan på barnets lipidmetabolism är okänd.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.