Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Gentamicin

Klassificering: 2

Preparat: Garamycin Schering-Plough, Garamycin®, Gensumycin®, Gentacoll, Genta-CT, Gentamicin, Gentamicin APL, Gentamicin Ebb, Gentamicin Hospira, Gentamicin Injection, USP (Pediatric), Gentamicin Pos, Gentamicin Sulfate In 0,9% Sodium Chloride Injection, Gentamicin WZF Polfa, Gentamycin Infectopharm, Genticin, Infectogenta, Refobacin, Refobacin Creme, Septopal® Mini

ATC kod: D06AX07, D07CC01, J01GB03, S01AA11

Substanser: gentamicin, gentamicinsulfat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för ett friskt fullgånget barn anses vara måttlig. Antibiotikabehandling av modern förefaller generellt ge en något ökad risk för diarré hos ammade barn (1).

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från tio kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till 3 %. Koncentrationer upp till 490 ng/mL har uppmätts hos fem av tio ammade barn (2). Blodiga diarréer och urtikaria har rapporterats hos vardera ett ammat barn (3,4).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Mathew JL. Effect of maternal antibiotics on breast feeding infants. Postgrad Med J. 2004; 80(942):196-200. PubMed
  2. Celiloglu M, Celiker S, Guven H, Tuncok Y, Demir N, Erten O. Gentamicin excretion and uptake from breast milk by nursing infant. Obsterics & Gynecology. 1994;84(2);263-5. PubMed
  3. Cherif F, El Aidli S, Kastalli S, Zaiem A, Moula HD, Lakhal M et al. Drug induced urticaria via breastfeeding. Fundam Clin Pharmacol. 2009;23 (Suppl. 1):37. Abstract 203.
  4. Mann CF. Clindamycin and breast-feeding. Pediatrics 1980;66(6):1030-1031 PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.