Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glatiramer

Klassificering: 2

Preparat: Copaxone, Copaxone®

ATC kod: L03AX13

Substanser: glatiramer, glatirameracetat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Glatiramer är ett stort protein som troligen genomgår nedbrytning i barnets mag-tarmkanal innan den hinner absorberas, varför risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara måttlig. Den eventuella lokaleffekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos 12 ammade barn (1,2). Försenad språkutveckling har rapporterats hos ett ammat barn (2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Hellwig K, Gold R. Glatiramer acetate and interferon-beta throughout gestation and postpartum in women with multiple sclerosis. J Neurol. 2011;258:502-3. PubMed
  2. Fragoso YD, Finkelsztejn A, Kaimen-Maciel DR, Grzesiuk AK, Gallina AS, Lopes J et al. Long-term use of glatiramer acetate by 11 pregnant women with multiple sclerosis: a retrospective, multicentre case series. CNS Drugs. 2010;24:969-76. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter