Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glibenklamid

Klassificering: 2

Preparat: Daonil®, Glibenklamid Recip

ATC kod: A10BB01

Substanser: glibenklamid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara låg vid terapeutiska doser.

Bakgrund

Passerar över till bröstmjölk i låg grad. Baserat på data från åtta kvinnor kan den relativa barndosen beräknas till <1%. Blodglukosnivåerna var normala hos ett ammat barn. Inga negativa effekter har rapporterats hos tre ammade barn (1). Om amning sker bör barnet observeras med avseende på biverkningar såsom tecken på hypoglykemi.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 2
  1. Feig DS, Briggs GG, Kraemer JM, Ambrose PJ, Moskovitz DN, Nageotte M et al. Transfer of glyburide and glipizide into breast milk. Diabetes Care 2005;28(8):1851-5. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter