Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glimepirid

Klassificering: 3

Preparat: Amaryl®, Avaglim®, Glimepirid 2care4, Glimepirid Actavis, Glimepirid Bluefish, Glimepirid Mylan, Glimepirid Orion, Glimepirid Sandoz, Glimepirid STADA

ATC kod: A10BB12, A10BD04

Substanser: glimepirid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas. Om amning ändå sker bör barnet observeras med avseende på biverkningar såsom tecken på hypoglykemi.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.