Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glipizid

Klassificering: 2

Preparat: Mindiab®

ATC kod: A10BB07

Substanser: glipizid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risken för barnet anses vara måttlig vid terapeutiska doser, grundat på mycket begränsade data. Hos två ammande kvinnor var glipizidkoncentrationerna icke detekterbara, detektionsgränsen var dock relativt hög (1).

Bakgrund

Blodglukosnivåerna var normala hos två ammade barn. Inga negativa effekter har rapporterats hos två ammade fullgångna barn (1). Om amning sker bör barnet observeras med avseende på biverkningar såsom tecken på hypoglykemi.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Feig DS, Briggs GG, Kraemer JM, Ambrose PJ, Moskovitz DN, Nageotte M et al. Transfer of glyburide and glipizide into breast milk. Diabetes Care 2005;28(8):1851-5. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter