Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glukagon

Klassificering: 1

Preparat: Glucagon Novo Nordisk

ATC kod: H04AA01

Substanser: glukagon, glukagonhydroklorid

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Glukagons mycket korta halveringstid och ringa absorption från mag-tarmkanalen innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter