Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glukosamin

Klassificering: 3

Preparat: Artrox®, Comfora®, Dona, Donacom, Glucomed, Glucosamine ratiopharm, Glucosine, Glukosamin ABECE, Glukosamin Apofri, Glukosamin Copyfarm, Glukosamin Ferrosan, Glukosamin MIP, Glukosamin Pharma Nord, Perigona, Revalenk

ATC kod: M01AX05

Substanser: glucosaminhydrojodid, glukosamin, glukosaminhydroklorid, glukosaminsulfat, glukosaminsulfatkaliumklorid, glukosaminsulfatmagnesiumklorid, glukosaminsulfatmagnesiumklorid (2:1:1:2), glukosaminsulfatnatriumklorid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Amning avrådes eftersom kliniska data saknas och risken för ammade barn därmed inte kan bedömas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. Produktresumé Artrox (glukosamin) SPC. Pfizer

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.