Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glukosaminoglykanpolysulfat

Klassificering: 1

Preparat: Hirudoid®

ATC kod: C05BA01

Substanser: glukosaminoglykanpolysulfat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning, se dock till att barnet inte kommer i kontakt med det behandlade området.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Den låga systemexponeringen hos modern vid lokalbehandling innebär att risken för ett friskt fullgånget barn torde vara låg.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data saknas. Vid topikal administrering av heparinoider absorberas 1,7-4,6 % av dosen i vävnaden utanför behandlingsområdet inom 2-4 dagar (1). Maximal plasmakoncentration vid topikal administrering ligger under den nivå som ger påverkan på blodkoagulation (1-2).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 0
  1. SPC Hirudoid Cream (Heparinoid 0.3% wlw). Genus Pharmaceuticals. 2015. https://www.medicines.org.uk/emc/medicine/5001
  2. S Haas, H-K Breddin, B Ottillinger, W Raake. Topical mucopolysaccharide polysulfate (MPS) in the treatment of thrombophlebitis - A critical review . Phlebologie 132-139. 2001 june 30;6:132-139.

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter