Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glyceryltrinitrat - lokalt

Klassificering: 1

Preparat: Glycerylnitrat i Essex kräm APL, Glytrin, Glytrin®, Nitroglycerin "DAK", Nitroglycerin DAK, Nitroglycerin Meda, Nitrolingual, Nitrolingual®, Nitromex®, Rectogesic, Rectogesic®, Suscard®

ATC kod: C01DA02, C05AE01

Substanser: glyceryltrinitrat

Råd till allmänheten

Går bra att använda under amning

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Baserat på glyceryltrinitrats korta halveringstid och höga proteinbindningsgrad bedöms risken för barnet vara låg vid intermittent administrering.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Inga negativa effekter har rapporterats hos 40 ammade barn vars mödrar behandlades för analfissur (1).

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Drugline nr 23940, 2009-09-25. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.