Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glyceryltrinitrat - parenteralt/depotplåster

Klassificering: 3

Preparat: Glyceryl Nitrate, Glycerylnitrat, Glycerylnitrat APL, Minitran, NITRO Carino Infus 50 mg/50 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung, Nitroglycerin Abboxia, Nitroglycerin Abcur, Nitroglycerin BioPhausia, Nitroglycerin Ebb, Nitroven, Transiderm-Nitro®

ATC kod: C01DA02

Substanser: glyceryltrinitrat

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas och farmakokinetiken och farmakodynamiken är ofullständigt dokumenterade kan risken för ammade barn inte bedömas vid kontinuerlig tillförsel.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.