Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glykopyrronium - lokalt

Klassificering: 2

Preparat: Bevespi Aerosphere, Seebri Breezhaler, Trimbow, Ultibro Breezhaler

ATC kod: R03AL04, R03AL07, R03AL09, R03BB06

Substanser: glykopyrronium, glykopyrroniumbromid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Glykopyrroniums låga biotillgänglighet, vid oral administrering, innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg. Eftersom amningsdata saknas rekommenderas dock uppmärksamhet på eventuella antikolinerga biverkningar hos barnet.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-08-22

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.