Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Glykopyrronium - systemiskt

Klassificering: 2

Preparat: Cuvposa, Glycopyrrolate, Glycopyrronium Martindale, Glykopyrroniumbromid Accord, Robinul, Robinul Shionogi Inc, Robinul zur Injektion, Robinul®, Robinul®-Neostigmin, Robinul-Neostigmin, Robinul-Neostigmin Sintetica, Sialanar

ATC kod: A03AB02, N07AA51

Substanser: glykopyrronium, glykopyrroniumbromid

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Glykopyrroniums korta halveringstid, vid intravenös administrering, innebär att risken för ett friskt fullgånget barn bedöms vara låg om modern väntar med amning tills modern är vaken och alert.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.