Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Golimumab

Klassificering: 3

Preparat: Simponi

ATC kod: L04AB06

Substanser: golimumab

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Då kliniska data saknas och övergången till bröstmjölk är ofullständigt dokumenterad, kan risken för ammade barn inte bedömas. Den eventuella lokala effekten på immunsystemet i barnets tarm är okänd.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Hos en kvinna kunde man inte detektera golimumab i bröstmjölk (information om detektionsgräns saknas) (1). Kliniska data på barn saknas.

Uppdaterat: 2019-11-19

Referenser

Dokumentationsgrad: 1
  1. Matro R, Martin CF, Wolf D, Shah SA, Mahadevan U. Exposure Concentrations of Infants Breastfed by Women Receiving Biologic Therapies for Inflammatory Bowel Diseases and Effects of Breastfeeding on Infections and Development. Gastroenterology. 2018. PubMed

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.

Fasstexter