Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Guaifenesin

Klassificering: 2

Preparat: Exolyt®, Guaifenasin Q.A., Guaifenesin, Guaifenesin Perrigo, Mucinex, Nipenesin, Resyl®, Theracough

ATC kod: R05CA03, R05CA10

Substanser: guaifenesin

Råd till allmänheten

Kontakta läkare för diskussion innan behandling påbörjas.

För hälso- och sjukvården

Rekommendation

Risk för påverkan på barnet troligtvis låg vid terapeutiska doser, men kliniska data saknas.

Bakgrund

Dokumentation om övergång till bröstmjölk saknas. Bismak på mjölken har rapporterats.

Uppdaterat: 2019-05-17

- Författat av Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm. Janusmed amning uppdateras kvartalsvis.